İş sürekliliği çözümleri ile, kurumların olağanüstü durumlar karşısında yaşanabilecek kayıp ve kesintilerin önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Sistemlerde yaşanabilecek basit kesintiler olabileceği gibi, elektrik kesintileri, deprem, sel, yangın gibi nedenlerden kaynaklı kurumlar ciddi sıkıntılar ile de karşılaşabilir. Bu durum, itibar ve müşteri kaybı gibi olumsuz sonuçlara da yol açabilir. Bu nedenle, iş sürekliliği kurumlar kritik rol almaktadır.

İş Sürekliliği Çözümleri, bir felaket veya arıza durumunda BT Sistemlerinin kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam etmesini, Felaket Kurtarma Çözümleri ise felaketin en sorunsuz ve kayıpsız şekilde atlatılması ve kurtarma merkezine geçiş kararından sonra ise en kısa sürede çalışmaya devam edilmesini hedefler.

İş sürekliliği sağlayabilmek için, aslında üç ana bileşenin servis kesintisi ve kaybı olmadan çalıştırılması hedeflenmektedir. Bunlar; Sistem (Donanım), Uygulamalar (İşletim Sistemleri, Hizmetler ve Uygulamalar) ve Veriler. Bunu başarmak için aşağıdaki teknolojiler kullanılır;

• Küme (Cluster): Birden fazla donanımın aynı anda “bir donanım gibi” çalıştığı ve arıza anında diğerinin görevi devraldığı teknolojidir.

• Replikasyon (Replication): Senkron veya Asenkron olmak üzere iki farklı sisteme yazma yeteneğine dayanmaktadır. Ana sistemin devre dışı kalması durumunda replike edilmiş sağlıklı bir kopya tutularak veri kaybının önlenmesi ve sistemin çalışır durumda kalması amaçlanmaktadır.

• Sanallaştırma (Virtualization): Sanallaştırma Teknolojileri ve Veri Depolama sistemlerinin birlikte kullandığı çözümler, iş sürekliliğinde uygun maliyetlerle yüksek konfor sağlar. Çözüm; "Ortak" veri depolama alanında çalışan "Sanal Sunucu", otomatik olarak bu veri depolama alanına bağlı diğer sunucular tarafından ne zaman devralınacağını bilme mantığına dayanır.

Demo Talepleriniz İçin Bize Ulaşın!